آموزش کامپیوتر

آموزش کامپیوترآموزش کامپیوتر: کامپیوتر سیستمی است. (ماشینی است) که دارای سه بخش فوق بوده و توسط برنامه کنترل شود. یعنی برنامه ایی که در حافظه قرار داده می شود. و به آن نرم افزار می گوییم؛ در داخل پردازنده اجرا شده. و نتیجه را در خروجی نمایش دهد. البته کامپیوتر ممکن است. دارای ورودی باشد. یا احیانا ورودی نداشته باشد. (مثلا سیستمی را تصور کنید. که عملیاتی را بر اساس برنامه ریزی داخلی خود انجام داده و فرمانی را صادر کند.)

واحد پردازش مركزي CPU

مدت زمان انجام يك كار بوسيله  آموزش كامپيوتر، به عوامل متعددي بستگي دارد. كه اولين آنها ، سرعت پردازشگر Processor كامپيوتر است . پردازشگر يك تراشه الكترونيكي كوچك در قلب كامپيوتر بوده و سرعت آن بر حسب مگاهرتز MHz سنجيده مي شود . هر چه مقدار اين پارامتر بيشتر باشد. ، پردازشگر سريعتر خواهد بود و در نتيجه قادر خواهد بود ، محاسبات بيشتري را در هر ثانيه انجام دهد .

سخت افزار

هنگاميكه به قصد خريد يك كامپيوتر وارد بازار مي شويد ، بلافاصله با انتخابهاي بسيار متعددي مواجه مي شويد . اين انتخابها ، حتي افرادي را كه در به كارگيري كامپيوتر داراي تجربه هستند.دچار سردرگمي مي كنند . در نتيجه ، براي اتخاذ يك تصميم معقول لازم است. با عملكرد اجزاي اصلي يك سيستم كامپيوتري و معيارهايي كه بايد بر اساس آنها تصميم بگيريد. آشنا باشيد وگر نه قطعا در انتخاب يك سيستم كامپيوتري كه نياز شما را پاسخگو باشد دچار مشكل خواهيد شد .

نرم افزار

نرم افزار وجه غير قابل لمس به كارگيري كامپيوتر مي باشد . نرم افزار يك نام عام است كه به تمام برنامه ها ( كه خود مجموعه اي از دستورالعملها مي باشند ) .اطلاق شده و نحوه رفتار كامپيوتر را تعيين مي كنند . هنگاميكه سخن از نرم افزار به ميان مي آيد. منظور مجموعه اي از صفر و يك هايي است. كه براي سخت افزار قابل خواندن باشد اما براي يك برنامه نويس لازم نيست. كه با زبان برنامه نويسي ماشين آشنا باشد. اكثر نرم افزارهايي كه شايد خود شما هم نام آنها را شنيده باشيد. اين قابليت را دارند كه دستورالعملها را به زبان ماشين تبديل نمايند