بسته شماره دو (770هزار تومانی)

امکانات بسته
- هاست و دامین رایگان
- محتوا گذاری وب سایت
- راه اندازی شبکه های اجتماعی مورد نیاز وب سایت
+ شامل {G+/ instagram / telegram / linkdin / youtube}
- ساخت gmail اختصاصی برای وب سایت