جزوات آموزشی

جزوات آموزشی

در این مطلب جزوات آموزشی را بررسی می کنیم.

امروزه در تکنولوژی آموزشی ، برای یادگیری  بهتر ، خوب شدن نتیجه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان ، تقویت روش تدریس ، از جزوه آموزشی استفاده می کنند .

محتویات جزوه، شامل چکیده و گزارش مرتبط با درسی که تدریس شد  ، می باشد .

جزوه آموزشی چه کمکی به ما می کند ؟

ما با داشتن جزوه آموزشی می توانیم جزئیات آموزش های استاد و دبیر هایمان را همراه خودمان داشته باشیم و قبل از امتحان و پرسش ، درس را بهتر مرور کنیم و بهتر یاد بگیریم.

همچنین از آنجایی که توانایی آموزش و یادگیری افراد ، با یکدیگر متفاوت است و نحوه یادگیری آنها ، با هم یکسان نیست ؛ بنابراین جزوه آموزشی بهترین گزینه است و هر فرد می تواند با داشتن جزوه آموزشی و جزئیات تدریس هر درس ، آن طور که توانایی اش را، یاد بگیرند و نقات ضعف خود را مخصوصا قبل از امتحانات ، رفع کنند.

ویژگی های یک جزوه ی کامل و خوب چیست ؟

 1. تمیز و مرتب نوشته شده باشد.
 2. جزئیات درس در جزوه موجود باشد.
 3. هر مبحث ، تیتر مرتبط داشته باشد.
 4. نوشته های جزوه قابل فهم و واضح باشند.

چگونه جزوه ی کامل بنویسیم؟

به یاد داشتن اصول و مراحل جزوه نویسی ، برای فرد جزوه نویس بسیار ضروری است و شما برای داشتن جزوه ای با ویژگی های بالا،  باید نحوه نوشتن جزوه را بلد باشید. برای آموزش جزوه نویسی ، این مطلب را تا آخر بخوانید.

مراحل جزوه نویسی

 • مشخص کردن موضوع دقیق جزوه
 • دقت کنیم که جزوه چه پیامی به ما می دهد‌
 • نوشتن جزوه
 • مرور کردن جزوه پس از نوشتن
اصول جزوه نویسی
 • مشخص کردن زمینه کلی و جزئی جزوه
 • تنظیم سرعت نوشتن جزوه با مدت زمانی که توانایی نوشتن دارد
 •  جزوه نباید فقط شامل مباحث مهم و کلیدی باشد
 • مطالب نوشنه شده باید واضح و شفاف باشد.
 • رعایت اصول نگارشی
 • تمیز و مرتب نوشتن جزوه
 • نوشتن تیتر مربوط به هر مبحث در ابتدای مبحث