اگر کمک من میتونه برات کارساز باشه

همین الان زنگ بزن و با هم صحبت کنیم

1

اولین کار

قبل از هر کاری مشاوره کسب و کار بهت میدم که اصلا میخوای چی کار انجام بدی

2

دومین کار

با توجه به جدول SWOT میام نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید تو بررسی می کنم و بهت استراتژی میدم

3

سومین کار

تازه میفهمیم چی میخوایم و چه ابزار هایی نیاز داریم و میریم دنبالش

آخرسرم

میبینی که کاری که با فکر و برنامه ریزی انجام بشه چطور جواب میده و میفهمی تا حالا چرا اون طویر که میخوای موفق نشدی